Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Trang trại Bơ Phan Duy Thanh

Thôn 3 xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông., Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HTX NN Công Bằng Thuận An

Thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HTX TMDV chế biến sản xuất nông nghiệp Đoàn Kết

xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HTX Nông nghiệp Tiến Thành

Xã Cư Knia, huyện Cư Jut, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Công ty TNHH MTV Nông Sản Hà Vân

Thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HTX Nông - Lâm nghiệp Nam Hà

Tổ DP 5, thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Công ty TNHH Hồng Đức

Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, , Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Công ty TNHH TM Đoàn Gia Đắk Nông

Xã Đắk Rtih, huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Công ty Cổ phần TM Sachi Tây Nguyên

- Thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil;, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Trang trại bưởi da xanh Hải Nguyên

Thôn Đức Long, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil;, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Công ty TNHH Hoàng Phát

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil;, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

DNTN Nguyễn Gia

Thôn Thanh Lâm, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil;, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Trang trại Gia Ân

Bon Srê Ú, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Công ty TNHH MTV TM & DV An Phát

Tổ 4, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HTX Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú

Xã Quảng Phú, Krông Nô, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

'HTX Nông nghiệp Krông Nô

Xã Tân Thành, Krông Nô, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Hợp tác xã hồ tiêu hữu cơ Bình Tiến

Thôn 8, Nam Bình, Đăk Song, Đăk Nông, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Quảng Trực

Ngã ba Đăk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk nông, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG THUẬN AN

Số 99, thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT LÚA GẠO BUÔN CHOAH

Thôn Ninh Giang, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HỢP TÁC XÃ TÍN TRUE COFFEE

Số nhà: 88, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HTX phát triển Nông nghiệp Công Bằng Thanh Thái;

Thôn Thanh Thái, xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đắk Nông

Bon Đắk R'mon, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Song, Đắk Nông

8.0

HTX BeChamP

Thôn 10, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, tỉnh Dăk Nông, Đắk Song, Đắk Nông

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Đắk Song, Đắk Nông
6.8
0 Bình luận
Đắk Song, Đắk Nông
7.8
0 Bình luận