Cơ sở sản xuất

HỢP TÁC XÃ TÍN TRUE COFFEE

Số nhà: 88, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất daknong.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Hồ Trọng Tín
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua