Cơ sở sản xuất

HTX NN Công Bằng Thuận An

Thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil

Hoa quả sạch cho người Việt

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Sản xuất hoa quả sạch
Cổng truy xuất daknong.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 10 H
Quản lý Nguyễn Hữu Hạ
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua