Cơ sở sản xuất

Trang trại Bơ Phan Duy Thanh

Thôn 3 xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

Yêu vườn như nhà

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Bán siêu thị và xuất khẩu
Cổng truy xuất daknong.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 20 Ha
Quản lý Phan Duy Thanh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới
Đất trồng
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua