Cơ sở sản xuất

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG THUẬN AN

Số 99, thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu
Cổng truy xuất daknong.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 0 H
Quản lý Nguyễn Hữu Hạ
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua