1. Làm thế nào để tôi có thể xem thông tin sản phẩm trên trang chủ egap.vn?

Để có thể truy xuất thông tin sản phẩm của egap đang có quý vị làm theo các bước sau:

- Bấm vào nút Sản phẩm trên thanh menu ở trang chủ

hình ảnh nút sản phẩm

- Lựa chọn danh mục sản phẩm từ 4 loại:

  • * Cây trồng
  • * Thủy sản
  • * Chăn nuôi
  • * Chế biến
hình ảnh nút sản phẩm

- Sau đó chọn loại sản phẩm bạn cần tìm kiếm.


2. Làm thế nào để tôi xem được thông tin các cơ sở sản xuất của Egap?

Các cơ sở sản xuất được chia theo các tỉnh thành của cơ sở đó. Để xem thông tin cơ sở sản xuất quý vị làm như sau:

- Bấm vào nút Cổng tỉnh thành trên thanh menu ở trang chủ

hình ảnh nút sản phẩm

- Lựa chọn tỉnh thành vào truy cập vào trang thông tin tỉnh thành.

hình ảnh nút sản phẩm

Tại đây khách hàng bấm vào nút “Cơ sở sản xuất” để xem danh sách các cơ sở sản xuất trong tỉnh thành.

- Lựa chọn cơ sở sản xuất bạn cần xem thông tin.

hình ảnh nút sản phẩm

Giới thiệu khách hàng đăng kí level 1 và level 2.

Thông tin chi tiết các cơ sở sản xuất là các thông tin cần được cấp quyền. Để có thể xem thông tin về các cơ sở sản xuất liên kết với Egap quý vị vui lòng đăng kí thành viên để xem các nguồn thông tin này.

- Thành viên cấp 1: quý vị sẽ xem được thông tin cơ sở sản xuất đang có, các tiêu chuẩn sản xuất của đơn vị, sản lượng sản xuất của đơn vị

- Thành viên cấp 2 – cấp cao nhất: quý vị sẽ xem được tất cả thông tin chi tiết của đơn vị bao gồm cả đánh giá sao của từng đơn vị đó.

Quý vị sẽ điền thông tin vào Mẫu thông tin đăng kí

hình ảnh nút sản phẩm

sau đó thanh toán bằng các phương thức có sẵn. Bạn sẽ nhận được email từ ban quản trị của Egap. Sau đó quay đăng nhập bằng tài khoản đã đăng kí và xem thông tin mình muốn.