Trang trại Bơ Phan Duy Thanh

Địa chỉ: Thôn 3 xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông., Đắk Song, Đắk Nông
Yêu vườn như nhà
Bán siêu thị và xuất khẩu
Diện tích : 20 ha
Người quản lý : Phan Duy Thanh
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ
1 Phan Duy Thanh Thôn 3 xã Nâm N’Jang, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.
2 Nguyễn Văn An Thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.