HTX NN Công Bằng Thuận An

Địa chỉ: Thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Nông
Hoa quả sạch cho người Việt
Sản xuất hoa quả sạch
Diện tích : 10 ha
Người quản lý : Nguyễn Hữu Hạ
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ