HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT LÚA GẠO BUÔN CHOAH

Địa chỉ: Thôn Ninh Giang, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Đinh Đăng Linh
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ