Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Quảng Trực

Địa chỉ: Ngã ba Đăk Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk nông, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Nguyễn Anh Tuấn
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ