HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG BẰNG THUẬN AN

Địa chỉ: Số 99, thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Nguyễn Hữu Hạ
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ