DNTN Nguyễn Gia

Địa chỉ: Thôn Thanh Lâm, xã Đức Minh, huyện Đăk Mil;, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Nguyễn Ngọc Phúc
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ