Công ty TNHH MTV Nông Sản Hà Vân

Địa chỉ: Thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Trịnh Thị Ngọc Vân
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ