Công ty TNHH Hồng Đức

Địa chỉ: Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp, , Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Nguyễn Thị Minh Nguyệt
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ