Công ty TNHH Hoàng Phát

Địa chỉ: Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil;, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Trương Thị Thanh Lam
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ