Công ty Cổ phần TM Sachi Tây Nguyên

Địa chỉ: - Thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil;, Đắk Song, Đắk Nông
Diện tích : 0 ha
Người quản lý : Bùi Thị Kiều Xuân:
STT Tên lô đất Diện tích Chủ hộ/nhóm Sản phẩm
STT Vật tư Nhà sản xuất Công dụng Liều lượng Chủng loại
STT Chủ hộ Địa chỉ